Banner espa
back to top
Image Alt

Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο bodysoulkanithos.com. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης (στη συνέχεια «Όροι») που διέπουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Με την είσοδο και χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ανεπιφύλακτα με αυτούς τους Όρους. Οι Όροι μπορούν να υπόκεινται σε αλλαγές, τμήματα κάθε ενότητας μπορούν να τροποποιηθούν, αλλάξουν, προστεθούν ή αφαιρεθούν αποκλειστικά από το bodysoulkanithos.com ανά πάσα στιγμή. Οι τροποποιήσεις θα αναρτηθούν στον Ιστότοπο.

Στοιχεία της εταιρείας

Αυτός ο ιστότοπος ανήκει, καταχωρείται και συντηρείται από το bodysoulkanithos.com.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας

Το bodysoulkanithos.com κατέχει όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και τα συμφέροντα σε και σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Χρήση υλικού ιστότοπου

Το bodysoulkanithos.com κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα για όλο το υλικό σε αυτόν τον Ιστότοπο ή έχει την έγκυρη έγκριση από τρίτο μέρος για τη χρήση του υλικού στον Ιστότοπο.

Ο ιστότοπος bodysoulkanithos.com και όλο το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, έργα τέχνης, οπτικοακουστικό υλικό, χάρτες, δεδομένα, σχέδια, γραφικά, εικονίδια, εικονογραφήσεις, εικόνες, πληροφορίες, λογότυπα, φωτογραφίες, αναφορές, κείμενο, χρήστη διεπαφές, υλικό βίντεο, οπτικές διεπαφές (που στη συνέχεια προσδιορίστηκαν ως «Περιεχόμενο»), είναι ιδιοκτησία αποκλειστικά του bodysoulkanithos.com, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Όλο το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύεται από διεθνή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή παρόμοια δικαιώματα που αναγνωρίζονται βάσει νόμου ή συγκρίσιμων διεθνών συμβάσεων σε οποιαδήποτε χώρα, πολιτεία ή δικαιοδοσία στον κόσμο.

Έχει γίνει κάθε εύλογη προσπάθεια για τον εντοπισμό ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων τρίτων. Το bodysoulkanithos.com ζητά συγγνώμη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Θα διορθωθούν σε μεταγενέστερες ενημερώσεις της ενότητας πιστώσεων της Ιστοσελίδας. Επικοινωνήστε μαζί μας εάν ανακαλύψετε τυχόν ασυνέπειες ή έχετε διορθώσεις.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μεταφόρτωση, η ανάρτηση, η μετάδοση ή η διανομή με οποιονδήποτε τρόπο αυτού του ιστότοπου για εμπορικούς σκοπούς. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση υλικού ή οποιουδήποτε περιεχομένου από αυτόν τον Ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση και άδεια του bodysoulkanithos.com. Οποιαδήποτε ενέργεια που οδηγεί σε παραβίαση της προαναφερθείσας ειδοποίησης πνευματικών δικαιωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε νομικές διαδικασίες.

Το περιεχόμενο σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν τον Ιστότοπο μπορεί να τροποποιηθεί, να αντικατασταθεί, να αφαιρεθεί ή να διαγραφεί από το bodysoulkanithos.com ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Αποποίηση ευθύνης για τον ιστότοπο

Αυτός ο ιστότοπος και όλες οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης για μη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων. Παρόλο που το bodysoulkanithos.com φροντίζει ώστε οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο να είναι σωστές και πλήρεις και να τις ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα, η Νάντια Παλόγου δεν προβαίνει σε δηλώσεις, εγγυήσεις ή διαβεβαιώσεις ως προς την πληρότητα, την ακρίβεια, την επάρκεια, την αξιοπιστία ή επικαιροποίηση τέτοιων πληροφοριών.
Η πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη. Σε καμία περίπτωση, το bodysoulkanithos.com, τα στελέχη, οι εκπρόσωποι, οι υπάλληλοι ή οι αντιπρόσωποί της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, αξίωση ή τραυματισμό οποιουδήποτε είδους που προκύπτει από την πρόσβασή σας ή την αδυναμία πρόσβασης στον Ιστότοπο ή από την εξάρτησή σας από οποιαδήποτε πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ιών που ενδέχεται να μολύνουν εξοπλισμό, λογισμικό ή δεδομένα υπολογιστών.
Οποιαδήποτε επικοινωνία και μετάδοση δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτύου δεν θεωρείται ούτε ασφαλής ούτε εμπιστευτική και γίνεται με δική σας ευθύνη. Το bodysoulkanithos.com αποποιείται κάθε ευθύνης ή ευθύνης σε περίπτωση ελλιπούς, ανακριβούς ή υποκλαπής μετάδοσης πληροφοριών ή για οποιαδήποτε αλλοίωση μέσω του διαδικτύου του συστήματος του υπολογιστή σας από μη εξουσιοδοτημένα μέρη. Ο αποστολέας οποιασδήποτε επικοινωνίας και μετάδοσης δεδομένων στον Ιστότοπο είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που παρέχονται.

Κλείσιμο close
Λογότυπο - Bodysoul Κάνηθος

Η αγάπη για την άσκηση και την Χαλκίδα, γίνεται πάθος για τρεις νεαρούς γυμναστές. Στα πρώτα βήματα της καριέρας τους, βρίσκονται σε μία συνεχή αναζήτηση λύσεων, ώστε να προσφέρουν στους Χαλκιδέους ποιοτική άσκηση.

About